5th Monday Fellowship @ Picasso’s Pizzeria – Singles